top of page

Pirkimo ir Pardavimo Taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS
Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekespažymėjus varnele jog sutinkate su „www.juratekal.com“ taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.juratekal.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) susijusios nuostatos.
1.2. Parda
vėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje, laikoma slapta ir neviešinama.

 

3. PINIGŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS
Jei pasikeistų planai ir dalyvauti nebegalėsite, informuokite mus likus bent 7-ioms dienoms iki mokymų ar kursų pradžios – perkelsime Jūsų registraciją į ateinančius, Jūsų pasirinktus mokymus. 
Pinigų grąžinimo politika:
> pinigai už pasirinktas paslaugas (mokymus, konsultacijas, kitas paslaugas) nėra grąžinami
> pranešus likus ne mažiau kaip 7-ioms dienoms iki mokymų – pasiūlysime galimybę perkelti registraciją
Šios naudojimosi internetiniu puslapiu ir pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi interneto svetaine https://www.juratekal.com (toliau – Interneto svetainė) taisykles bei pirkimo taisykles Interneto svetainėje, priklausančioje Karjeros Psichologija (toliau – www.juratekal.com arba MES). Detalesnę informaciją apie mus rasite skiltyje „Apie mane“.

 

NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE
Atvykdamas į šią Interneto svetainę ar ja naudodamasis bet kuris naudotojas (toliau – Jūs) sutinka su šiomis Taisyklėmis ir visomis kitomis www.juratekal.com taisyklėmis, sąlygomis bei politikomis. Šios Taisyklės taip pat nustato pirkimo bei su tuo susijusias sąlygas, todėl Jūs visada turite būti su jomis susipažinę ir elgtis taip, kaip nustatyta.
Tuo atveju, jeigu Jūs nesutinkate su visomis sąlygomis, Jūs negalite naudotis šia Interneto svetaine ar www.juratekal.com teikiamomis paslaugomis. Be to, jeigu Jūs neturite teisės sudaryti sutarčių su www.juratekal.com Jūs taip pat negalite pirkti, naudodamasis Interneto svetaine, ar kitaip ja naudotis.
www.juratekal.com gali bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles, o kiekvienas pakeitimas įgauna galią nuo jo paskelbimo Interneto svetainėje momento. Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl susipažinimo su šiomis Taisyklėmis kiekvieną kartą, kai naudojatės Interneto svetaine ar perkate joje siūlomas prekes. Prekės šiose Taisyklėse reiškia bet kokias prekes, kurias įmanoma nusipirkti naudojantis Interneto svetaine.

 

NUORODOS Į KITAS SVETAINES IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS
Šioje Interneto svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios nėra valdomos www.juratekal.com. Todėl mes nesame atsakingi už tokių svetainių turinį.
Tam, kad gautų Jūsų mokėjimus bei Jums pristatytų nusipirktas paslaugas, www.juratekal.com naudojasi trečių šalių paslaugomis. Šios šalys, kurios nėra susijusios su www.juratekal.com, vadovaujasi savo pačių taisyklėmis bei sąlygomis. Mes jokiais atvejais nesame atsakingi už šių trečiųjų šalių rodomą turinį ar teikiamas paslaugas.
Tuo atveju jeigu Jūs lankotės kitoje internetinio apsipirkimo svetainėje, kurioje mes esame nurodyti kaip pardavėjas ir, galiausiai, Jūs naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs turite vadovautis šiomis Taisyklėmis, nebent kitaip yra nustatyta naudojamos internetinio apsipirkimo svetainės sąlygose.
www.juratekal.com jokiais atvejais nėra atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, nesvarbu, ar tai mokėjimo, pristatymo, platinimo ar bet kokios kitos paslaugos atliekamos trečiųjų asmenų. Todėl mes labai rekomenduojame ir reikalaujame, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte visas taisykles bei sąlygas, kurias nustato trečiosios šalys, ir jomis vadovautis.
Bet kokios pretenzijos, skundai, klausimai, pastebėjimai ar kaltinimai, susiję su trečiųjų šalių paslaugomis, veikimu ar neveikimu, turi būti adresuojami tiesiogiai tik šioms trečiosioms šalims ir jokiais atvejais ne www.juratekal.com.

 

PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS
www.juratekal.com siekia, kad Interneto svetainė būtų prieinama 24 valandas per parą. Tačiau mes negalime būti atsakingais, jeigu Interneto svetainė yra neprieinama kuriuo nors metu ir dėl bet kokios priežasties, laiko tarpu ar iš kurios nors jurisdikcijos.

 

INFORMACIJA APIE VARTOTOJĄ
Asmens duomenų tvarkymas bei slapukų patalpinimas yra reguliuojamas www.juratekal.com privatumo politikos nuostatomis.
Vykdydami apsipirkimo procesą Interneto svetainėje, Jūs privalote www.juratekal.com pateikti būtiną atsiskaitymo ir prekių pristatymo informaciją. Už šios informacijos teisingumą ir tikslumą esate atsakingi tik Jūs.

 

ATSAKOMYBĖ
www.juratekal.com dės pagrįstas pastangas tam, kad Interneto svetainėje pateiktas turinys būtų tikslus bei aktualus. Tačiau mes negalime būti atsakingi prieš Jus ar bet kokį trečiąjį asmenį už bet kokio dydžio ar pobūdžio Jūsų arba trečiųjų šalių žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę bei turtinę ar neturtinę žalą arba nuostolius, susijusią sutartinę atsakomybę, negautas pajamas ar pelną, netesybas (baudą, delspinigius), taip pat nuostolius bet kokiu būdu susijusius su normalios verslo veiklos sutrikdymu.
www.juratekal.com negali būti laikoma atsakinga už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į Interneto svetainę, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius su kompiuteriniais virusais, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę. www.juratekal.com taip pat nėra atsakinga už Jūsų naudojimąsi Interneto svetaine, naršymą joje ar bet kokios informacijos ar duomenų atsisiuntimą iš Interneto svetainės.

Interneto svetainėje priimtos informacijos Jūs neturėtumėte priimti tiesiogiai ar pažodžiui, neatsižvelgiant į kontekstą, pateikiamas sąlygas bei aprašymus. Didžiausia teisės aktų leidžiama apimtimi www.juratekal.com apsiriboja visą atsakomybę dėl suteikiamų garantijų ar sąlygų, susijusių su šios Interneto svetainės veikla.
Tuo atveju, jeigu www.juratekal.com atsakomybė yra nustatyta įstatymų ir neapribota šiose Taisyklėse, mes galime būti laikomais atsakingais tik tuo atveju, jeigu Jūs pirkote prekes iš mūsų. Šios
Taisyklės ar bet kokios mūsų suteikiamos garantijos negalioja, jeigu prekės buvo pirktos per distributorių ar bet kokį kitą asmenį.

 

PIRKIMAS
www.juratekal.com siūlomas paslaugas Jūs galite pirkti tik savo vardu ir prisiimant už tai atsakomybę. Jūsų pateiktas užsakymas turi būti www.juratekal.com. Nuo to momento, kai gaunate užsakymo patvirtinimą el. paštu, Jūsų užsakymas negali būti atšauktas, išskyrus atvejus, kai priešingai yra aiškiai susitarta tarp Jūsų ir www.juratekal.com.

 

MOKĖJIMAI
www.juratekal.com neteikia finansinių, mokėjimo, pinigų pervedimo ir / ar su tuo susijusių paslaugų, todėl kiekvieną kartą, kai Jūs atliekate mokėjimą www.juratekal.com, Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes negalime būti laikomi atsakingais dėl bet kokių trečiųjų asmenų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, šiose Taisyklėse nurodytas paslaugas.

 

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
Bet koks turinys paskelbtas Interneto svetainėje taip pat www.juratekal.com paslaugos yra ginamos autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Jūs negalite šio turinio naudoti komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais tikslais.

 

MOKESTINĖS NUOSTATOS
www.juratekal.com savo veikloje remsis ta finansine informacija, kurią pateiksite Jūs. www.juratekal.com nėra laikoma mokesčių mokėtoju, išskyrus tuos atvejus, kai mokestinę naštą tiesiogiai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi kiti mokėtini mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir / ar kitus mokesčius susijusius prekėmis, yra mokėtini Jūsų.

 

TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA
Bet koks ginčas kilęs ir susijęs su www.juratekal.com ar Interneto svetaine yra sprendžiamas derybų būdu.
Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis turi būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema.

bottom of page